От всички празници най-важен е Животът!

Лято

От всички празници най-важен е Животът!

Днес нямаме време.
Утре няма да имаме сили.
Вдругиден няма да ни има.
От всички празници най-важен е Животът!

Нищо не отлагайте, живейте сега!

От всички празници най-важен е Животът!